תנ"ך - ויאמר ה' אל־משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה־אמר ה' אלהי העברים שלח את־עמי ויעבדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...