תנ"ך - ויאמר אליו משה כצאתי את־העיר אפרש את־כפי אל־ה' הקלות יחדלון והברד לא יהיה־עוד למען תדע כי לה' הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...