תנ"ך - שמות פרק ט פסוק ל - ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...