תנ"ך - שמות פרק ט פסוק לב - והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...