תנ"ך - ויצא משה מעם פרעה את־העיר ויפרש כפיו אל־ה' ויחדלו הקלות והברד ומטר לא־נתך ארצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...