תנ"ך - וישם ה' מועד לאמר מחר יעשה ה' הדבר הזה בארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...