תנ"ך - ספר מיכה

Book of Micah

מספר הסדרים: 2

מספר הפרשיות: 16

מספר הפרקים: 7

מספר הפסוקים: 105

מספר המילים: 1396

מספר האותיות: 5571