תנ"ך - מיכה פרק א פסוק י - בגת אל־תגידו בכו אל־תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי התפלשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...