תנ"ך - מיכה פרק א פסוק ב - שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני ה' בכם לעד אדני מהיכל קדשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...