תנ"ך - מיכה פרק ב פסוק ז - האמור בית־יעקב הקצר רוח ה' אם־אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...