תנ"ך - ראשיה׀ בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל־ה' ישענו לאמר הלוא ה' בקרבנו לא־תבוא עלינו רעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...