תנ"ך - מיכה פרק ג פסוק ב - שנאי טוב ואהבי רעה רע גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...