תנ"ך - מיכה פרק ג פסוק ח - ואולם אנכי מלאתי כח את־רוח ה' ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...