תנ"ך - ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...