תנ"ך - מיכה פרק ד פסוק יב - והמה לא ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...