תנ"ך - מיכה פרק ד פסוק ב - והלכו גוים רבים ואמרו לכו׀ ונעלה אל־הר־ה' ואל־בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר־ה' מירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...