תנ"ך - וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי־פי ה' צבאות דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...