תנ"ך - מיכה פרק ו פסוק י - עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...