תנ"ך - מיכה פרק ו פסוק ט - קול ה' לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...