תנ"ך - ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו ה' אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...