תנ"ך - יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על־פה אזניהם תחרשנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...