תנ"ך - מיכה פרק ז פסוק יז - ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל־ה' אלהינו יפחדו ויראו ממך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...