תנ"ך - מיכה פרק ז פסוק כ - תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר־נשבעת לאבתינו מימי קדם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...