תנ"ך - כי־בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...