תנ"ך - ספר נחום

Book of Nahum

מספר הסדרים: 1

מספר הפרשיות: 3

מספר הפרקים: 3

מספר הפסוקים: 47

מספר המילים: 558

מספר האותיות: 2254