תנ"ך - ספר נחום פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים