תנ"ך - נחום פרק א פסוק י - כי עד־סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...