תנ"ך - ה' ארך אפים וגדול־כח ונקה לא ינקה ה' בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...