תנ"ך - הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל־יושבי בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...