תנ"ך - נחום פרק א פסוק ח - ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף־חשך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...