תנ"ך - בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...