תנ"ך - מגן גבריהו מאדם אנשי־חיל מתלעים באש־פלדת הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...