תנ"ך - נחום פרק ג פסוק א - הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...