תנ"ך - נחום פרק ג פסוק טו - שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...