תנ"ך - נחום פרק ג פסוק טז - הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...