תנ"ך - נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...