תנ"ך - ספר חבקוק

Book of Habakkuk

מספר הסדרים: 1

מספר הפרשיות: 8

מספר הפרקים: 3

מספר הפסוקים: 56

מספר המילים: 671

מספר האותיות: 2596