תנ"ך - ספר חבקוק פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים