תנ"ך - הלוא אתה מקדם ה' אלהי קדשי לא נמות ה' למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...