תנ"ך - ספר חבקוק פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים