תנ"ך - חבקוק פרק ב פסוק ז - הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...