תנ"ך - ספר חבקוק פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים