תנ"ך - חבקוק פרק ג פסוק י - ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...