תנ"ך - שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...