תנך - ספר חבקוק פרק ג פסוק יט

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: