תנ"ך - ספר צפניה

Book of Zephaniah

מספר הסדרים: 2

מספר הפרשיות: 6

מספר הפרקים: 3

מספר הפסוקים: 53

מספר המילים: 767

מספר האותיות: 2995