תנ"ך - והצרתי לאדם והלכו כעורים כי לה' חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...