תנ"ך - צפניה פרק א פסוק ה - ואת־המשתחוים על־הגגות לצבא השמים ואת־המשתחוים הנשבעים לה' והנשבעים במלכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...