תנ"ך - שמעתי חרפת מואב וגדפי בני עמון אשר חרפו את־עמי ויגדילו על־גבולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...