תנ"ך - צפניה פרק ג פסוק יח - נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...